ទំនាក់ទំនងនាយកការផ្សាយ: 017 7 55 36 / 097 97 89 087 / 096 559 35 36

ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ : សូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំំងអស់អញ្ជើញ ចុះឈ្មោះចាក់វាក់សាំង តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត

ថ្ងៃចេញផ្សាយៈ 26-03-2021 10:26 AM
ចំនួនចូលមើលៈ 410 នាក់
អត្ថបទដោយៈ ធីតា

ភ្នំពេញ: តាមរយះផេករបស់ ឯកឧត្តមផុស សុវណ្ណ បានបង្ហោះសារ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ មានខ្លឹមថា ដូចខាងក្រោម : បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំំងអស់អញ្ជើញ ចុះឈ្មោះចាក់វាក់សាំង តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត។